Akciğer kanserine Bor içerikli tedavi

Borik asidin antikanser etkisini araştıracaklar

Akciğer kanserine Bor içerikli tedavi

 Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Kahraman’ın yürütücüsü olduğu

“Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tümör Hücre Sferoidlerinde Brik Asidin

Antikanser Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 programı

dahilinde desteklenmeye uygun bulundu. Proje kapsamında borik asidin

antikanser etkisi araştırılarak bor içerikli yeni bir tedavi yöntemi geliştirilecek.

Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet

Budak, “Sağlık alanında referans merkezi konumunda olan üniversitemiz,

literatüre de önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor. Atatürk Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Kahraman’ın ve ekibinin

geliştirdiği, TÜBİTAK’tan kabul gören proje, akciğer kanserinde bor içerikli bir

tedavi yöntemi geliştirmeyi amaçlıyor. Ülkemizin bor madeni açısından

zenginliği göz önüne alındığında projenin ekonomik olarak da önemli katkılar

sunacağını düşünüyorum. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının

devamını diliyorum” dedi.

“En fazla görülen ikinci kanser türü”

Akciğer kanserinin dünyada en çok görülen ikinci kanser türü olduğunu

söyleyen proje yürütücüsü Doç. Dr. Erkan Kahraman, “Akciğer kanseri dünya

üzerinde en çok görülen ikinci kanser türü olup, kansere bağlı ölümler içerisinde

ise ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle, akciğer kanseri, insidansı, neden

olduğu komplikasyonlar ve mortalite oranları nedeniyle dünya genelinde

üzerinde yoğun çalışılan, güncel, en önemli sağlık problemlerinin başında

gelmektedir. Tedavisinde ise akciğer kanserinin tipine, genetik

karakterizasyonuna ve evresine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve

sistematik tedaviler gibi çeşitli tedavi rejimleri uygulanmaktadır. Özellikle son

yıllarda akciğer kanseri tedavisinde yeni ilaç molekülü adayı olabilecek birçok

bileşik ve terapötik ajanlar üzerine yapılan çalışmalar son derece hız

kazanmıştır. Elde edilen verilerde birçok aday molekülün kanser tedavisinde

umut verici sonuçlar ortaya koyduğu ileri sürülmüştür. Bu aday moleküllerden

biri de bir bor bileşiği olan borik asittir” dedi.

“Borun iyileştirici özelliği bulunuyor”

Araştırmaların, borik asidin iyileştirici etkisi olduğunu gösterdiğini

belirten Doç. Dr. Kahraman, “Deneysel çalışmalarda, hayvanlarda ve insanlarda

borik asit uygulamasının immünite, antioksidan etkiler, büyüme ve embriyonik

gelişim üzerine kayda değer bir şekilde iyileştirici etkileri olduğu gösterilmiştir.

Ayrıca beyin fonksiyonu, karaciğer gelişimi, yara iyileşmesi, osteoporozis ve

kanserde iyileşmeyi kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Epidemiyolojik ve

deneysel çalışmalar, borun çeşitli kanser türleri üzerinde pozitif etkileri 

olduğunu göstermektedir. Bor bakımından zengin diyetlerle beslenen, toprak ve

suyun bor bakımından zengin olduğu bölgelerde yaşayan kişiler çeşitli kanser

türlerine karşı düşük risk ile ilişkilendirilmektedir. Farklı teoriler ileri sürülse de

borik asidin anti kanser etkileri altında yatan mekanizma tam olarak

aydınlatılabilmiş değildir” dedi.

“Bor madeninin stratejik önemi artacak”

Doç. Dr. Kahraman, “TÜBİTAK tarafından destelenen projemiz ile

akciğer kanseri tipleri içerisinde en fazla görülen tür olan küçük hücreli dışı

akciğer kanseri hücrelerinde borik asidin antikanser etkilerini araştırmayı

amaçladık. Bu amaçla akciğer kanseri hücrelerinde borik asidin kanser hücre

canlılığını azaltma ve apoptotik hücre ölümünü indükleme yetenekleri üzerine

olan etkileri incelenecek, ayrıca borik asidin kanser hücrelerinin koloni

oluşturarak tümör formasyonu kapasitesi oluşturmasını önleyip önlemediği

araştırılacaktır. Bununla birlikte kanser hücre morfolojisi, kanser hücre göçü ve

metastazını üzerine etkileri de ortaya konacaktır. Bu analizlerin yanında in

vitroda 3 boyutlu kültür ortamında akciğer kanseri tümör sferoidleri üretilecek

ve borik asidin akciğer kanseri tümörünün büyümesine, yapısına, morfolojisine

ve bütünlüğüne olan etkileri de gösterilecektir. Projemiz ile elde edecek

olduğumuz bilgiler, borik asidin akciğer kanserinde temel hücresel antikanser

mekanizmalar üzerine olan etkilerini ortaya koyacak ve bor içeren hedefli yeni

tedavi modellerinin oluşturulması için kaynak veriler sağlayacaktır. Ayrıca

verilerimiz, Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan bor madenlerinin kanser

tedavisinde umut vadeden bir molekül olup olmadığını ortaya koyacak ve bu

stratejik madenlerin daha da önem kazanmasına katkı sağlayacaktır” diye

konuştu.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir